Live Stuttgart
Live Stuttgart, Tyskland 16/10-93


(SonyBmg 88697041842, 2007, England)