Live Newcastle
Live Newcastle, England 14/3-2001

England
(Thompson, 2001, Australia)